Czy opalanie przynosi dodatkowe korzyści poza produkcją witaminy D?

Sprawdzone fakty
Mitochondria

W skrócie -

  • Większość, a dokładnie 95% melatoniny, którą wytwarza organizm, powstaje w mitochondriach w odpowiedzi na promieniowanie słoneczne w bliskiej podczerwieni. Tylko 5% melatoniny jest produkowane w nocy w szyszynce
  • Mitochondria produkują ATP - walutę energetyczną organizmu. Produktem ubocznym tej produkcji ATP są reaktywne formy tlenu (ROS), które są odpowiedzialne za stres oksydacyjny
  • Melatonina usuwa ROS, które uszkadzają mitochondria. Pod warunkiem dobrej jakości snu i odpowiedniej ekspozycji na słońce w ciągu dnia, mitochondria będą wytwarzały wystarczające ilości melatoniny, zmniejszając w ten sposób stres oksydacyjny

Według dr. Mercoli

Od prawie trzech dekad jestem absolutnie zafascynowany związkiem nasłonecznienia ze zdrowiem. Było dla mnie oczywiste, że prawie wszyscy dermatolodzy są poważnie zdezorientowani, jeśli chodzi o zalecenie unikania słońca, ponieważ ekspozycja na słońce jest niezbędna do zachowania zdrowia.

Zawsze wiedziałem, że brakuje nam jakiegoś ważnego faktu. Z poniższego filmu MedCram dowiadujemy się, czym jest brakujący czynnik. Dr Roger Seheult wyjaśnia tajniki tego, jak światło słoneczne wpływa na zdrowie – nie tylko poprzez zwiększenie poziomu witaminy D, ale także poprzez produkcję melatoniny! Film trwa prawie dwie godziny, ale warto go obejrzeć, zwłaszcza jeśli masz czas i tak jak ja jesteś zafascynowany nowymi odkryciami naukowymi, które mogą radykalnie zmienić zdrowie.

Link do skróconej 25-minutowej wersji znajduje się poniżej. Recenzja Seheulta opiera się głównie na artykule opublikowanym w czasopiśmie Physiology w lutym 2020 r. - „Melatonin in Mitochondria: Mitigating Clear and Present Dangers”, opublikowanym. Jest napisany przez najlepszego badacza melatoniny, dr Russela Reitera, którego wykład na temat melatoniny po raz pierwszy usłyszałem ponad 25 lat temu. Ten artykuł jest jednym z najlepszych artykułów, jakie czytałem. Możesz uzyskać dostęp do całego artykułu za darmo.

(FILM TYLKO W JĘZYKU ANGIELSKIM)

Melatonina jest wytwarzana w odpowiedzi na ekspozycję na słońce

Podsumowując kluczowe odkrycie, zanim zagłębimy się w szczegóły, zdecydowana większość melatoniny wytwarzanej przez organizm człowieka — 95% — jest wytwarzana w mitochondriach w odpowiedzi na promieniowanie słoneczne w bliskiej podczerwieni. Tylko 5% melatoniny jest produkowane przez szyszynkę.

Warto pamiętać, że suplementy melatoniny, wbrew oczekiwaniom, nie trafiają do mitochondriów, gdzie są najbardziej potrzebne do złagodzenia szkód spowodowanych stresem oksydacyjnym wytworzonym w łańcuchu transportu elektronów.

Melatonina jest oczywiście jednym z najważniejszych hormonów, silnym przeciwutleniaczem i recyklerem antyoksydantów oraz głównym regulatorem stanu zapalnego i śmierci komórek. Pełnione funkcje sprawiają, że melatonina jest cząsteczką o właściwościach przeciwnowotworowych.

Wykazano również, że melatonina jest również skutecznym środkiem w leczeniu COVID, ponieważ zmniejsza częstość występowania zakrzepicy i posocznicy oraz śmiertelność. Jak zauważył Seheult, dowody sugerują, że ekspozycja na słońce może pomóc w zwalczaniu wielu infekcji dróg oddechowych, w tym COVID, a produkcja melatoniny w mitochondriach wydaje się być kluczowa w tym aspekcie.

Seheult przytacza szereg dowodów pokazujących, że wskaźniki COVID na całym świecie są skorelowane ze wskaźnikiem ekspozycji na słońce lub nasłonecznienia. Zaobserwowano również korelację z poziomem witaminy D we krwi. Wyższe poziomy witaminy D we krwi korelują z mniejszą częstością występowania COVID i wyższymi wskaźnikami przeżycia pacjentów hospitalizowanych.

Krótko mówiąc, witamina D jest bardziej niż prawdopodobnym MARKEREM lub substytutem ekspozycji na słońce. Jednak za korzyści prawdopodobnie odpowiadają również inne czynniki, nie tylko witamina D. Jak zauważył Seheult, niektóre badania dotyczące wpływu podawania witaminy D pacjentom leczonym z powodu ciężkiego przebiegu COVID nie wykazały żadnych korzyści, nawet pomimo zastosowania bardzo wysokich dawek.

Co więcej, badania dotyczące poziomów UVA i śmiertelności COVID wykazały, że na niektórych obszarach USA, Wielkiej Brytanii oraz Włoch o wyższym UVA wskaźniki śmiertelności związanej z COVID były niższe. Poziom witaminy D nie wzrasta w odpowiedzi na UVA (tylko UVB), więc ten korzystny wpływ światła słonecznego musi wynikać z innego czynnika niż witamina D.

Spekulowano, że kluczem może być tlenek azotu, który jest wytwarzany w odpowiedzi na UVA, ponieważ w badaniach wykazano, że oprócz normalizacji ciśnienia krwi, tlenek azotu ogranicza replikację SARS-CoV-2 in vitro.

Chociaż prawdą jest, że poziom tlenku azotu wzrasta w odpowiedzi na światło słoneczne (w szczególności UVA i bliską podczerwień), Seheult uważa, że głównym mechanizmem odpowiadającym za zmniejszenie ryzyka ciężkiego przebiegu i zgonu z powodu COVID jest melatonina, ponieważ jest wytwarzana w odpowiedzi na widmo podczerwieni, które stanowi znacznie większą część widma słonecznego niż ultrafiolet i działa niezależnie od kąta, pod jakim pada na ziemię.

W związku z tym w południowej części Anglii wskaźniki zgonów z powodu COVID mogą być niższe niż na północy kraju, pomimo że cały kraj jest położony zbyt daleko na północy, aby produkcja witaminy D była wystarczająca.

Melatonina zwalcza stres oksydacyjny w dzień i w nocy

Mitochondria wytwarzają ATP - walutę energetyczną komórek. Produktem ubocznym produkcji ATP są reaktywne formy tlenu (ROS), które są odpowiedzialne za stres oksydacyjny. Nadmierne ilości ROS uszkadzają mitochondria, przyczyniając się do pogorszenia stanu zdrowia, rozwoju stanów zapalnych i przewlekłych schorzeń, takich jak cukrzyca, otyłość i zakrzepica (zakrzepy krwi).

Dobrą wiadomością jest to, że organizm człowieka ma wbudowany sposób przeciwdziałania ROS. Wewnątrz mitochondriów znajduje się system przeciwutleniaczy, a głównym z nim jest melatonina (ponadto melatonina reguluje szlak glutationu).

Melatonina jest prawdopodobnie najlepiej znana jako hormon regulujący sen. Wieczorem poziom melatoniny wytwarzanej przez szyszynkę wzrasta, co sprawia, że pojawia się uczucie senności i gotowość do snu. Wraz ze wschodem słońca i świtem, poziom melatoniny automatycznie się obniża, co pozwala się obudzić.

To nie wszystko, za co odpowiada melatonina. Melatonina jest uwalniana w nocy, jest transportowana przez układ krążenia i pobierana przez komórki. Po wejściu do komórek środka melatonina usuwa nadmiar ROS.

Melatonina pomaga również przeciwdziałać szkodliwym ROS w ciągu dnia, ale inną drogą. W ciągu dnia promienie słoneczne bliskiej podczerwieni wnikają głęboko w ciało i aktywują oksydazę cytochromu c, co z kolei stymuluje produkcję melatoniny w mitochondriach.

Melatonina i światło słoneczne są ze sobą ściśle powiązane

Melatonina i światło słoneczne są ze sobą ściśle powiązane, a ich związek jest wyjątkowy, ponieważ istnieją dwie formy melatoniny - krążeniowa i subkomórkowa, czyli odpowiednio wytwarzana przez szyszynkę i wydzielana do krwi oraz wytwarzana przez mitochondria i zużywana tam lokalnie.

Obie formy melatoniny wydają się być kontrolowane przez światło słoneczne. Podczas gdy krążąca w krwiobiegu melatonina jest „hormonem ciemności”, melatonina subkomórkowa jest „hormonem dziennego światła”.

Od początku dziejów ludzkości ludzie żyli i pracowali na świeżym powietrzu w ciągu dnia, pochłaniając energię świetlną przez skórę. Codziennie spędzali średnio 10 godzin na świeżym powietrzu, 70 godzin tygodniowo. Obecnie spędzamy średnio mniej niż 30 minut dziennie lub zaledwie trzy godziny tygodniowo w świetle dziennym – na podstawie badań dr Daniela Kripke, profesora psychiatrii na UC San Diego.

Jest prawdopodobne, że fotony bliskiej podczerwieni (IR) stymulują subkomórkową syntezę melatoniny w mitochondriach poprzez aktywację cyklicznego monofosforanu adenozyny (cAMP) lub NF-kB, lub alternatywnie poprzez stymulację komórek macierzystych szpiku kostnego. Jednak w przypadku braku ekspozycji skóry na działanie wystarczającej ilości światła słonecznego w bliskiej podczerwieni, mitochondria poważnie obniżą poziom melatoniny, czego nie można skorygować poprzez suplementację.

Rola melatoniny w COVID

Co to wszystko ma wspólnego z leczeniem COVID? W celu zrozumienia zależności potrzebne są pewne podstawowe informacje. Angiotensyna 2 jest prooksydantem, który jest przekształcany przez enzym ACE2 w angiotensynę 1,7 – przeciwutleniacz. ACE2 to ten sam enzym, do którego przyłącza się białko szczytowe SARS-CoV-2 i wykorzystuje go, aby dostać się do komórki.

Angiotensyna 2 podnosi ciśnienie krwi, podczas gdy angiotensyna 1,7 obniża je, rozluźniając naczynia krwionośne. Wysoki poziom angiotensyny 2 jest powiązany z wyższym poziomem ROS w komórce, co, jak wspomniano, jest szkodliwe, ponieważ uszkadza maszynerię komórki. Z drugiej strony angiotensyna 1,7 zmniejsza poziom ROS w komórce.

W przypadku COVID problem polega na tym, że gdy wirus przyczepia się do komórki, blokuje enzym ACE2 (ponieważ wiąże się z nim białko szczytowe wirusa). Tak więc, wzrasta poziom angiotensyny 2, a poziom angiotensyny 1,7 maleje, przez co nie może nastąpić konwersja z angiotensyny 2 do angiotensyny 1,7.

W rezultacie w sposób niekontrolowany wzrasta poziom ROS wewnątrz komórki. Zakażenie SARS-CoV-2 zwiększa również produkcję białych krwinek, a to również zwiększa poziom ROS. Efektem końcowym podwyższonego stresu oksydacyjnego są zakrzepy krwi, co z kolei prowadzi do hipoksemii.

Melatonina może przerwać ten destrukcyjny cykl, usuwając ROS i chroniąc mitochondria przed zniszczeniem. Jak zauważył Seheult, brak wystarczającej ilości snu w nocy i odpowiedniej ekspozycji na słońce w ciągu dnia wiąże się z zaburzeniem funkcji mitochondriów i rozwojem stanu zapalnego. Melatonina to czynnik, który tłumi ROS w mitochondriach.

Jeśli funkcja mitochondriów jest zaburzona, dodatkowy stres spowodowany COVID może spowodować poważne problemy zdrowotne. Jeśli produkcja melatoniny jest odpowiednia dzięki wystarczającej ilości snu i ekspozycji na słońce, istnieją większe szanse na zwalczenie infekcji i uniknięcie powikłań.

Oleje z nasion zwiększają ryzyko zarówno COVID-19, jak i oparzeń słonecznych

Kwas linolowy (LA) stanowi większość — około 60% do 80% — spożywanych kwasów tłuszczowych omega-6 i jest głównym czynnikiem przyczyniającym się do prawie wszystkich chorób przewlekłych. Dawniej uważany za niezbędny tłuszcz, spożywany w nadmiernych ilościach, w rzeczywistości działa jak trucizna metaboliczna.

Na poziomie molekularnym nadmierne spożycie LA uszkadza metabolizm i utrudnia organizmowi wytwarzanie energii w mitochondriach. Tłuszcze wielonienasycone, takie jak LA, są bardzo podatne na utlenianie, co oznacza, że tłuszcz jest rozkładany na szkodliwe składniki. Utlenione metabolity LA (OXLAM) powodują liczne uszkodzenia w organizmie.

W ciągu ostatnich 150 lat poziom LA w diecie człowieka wzrósł z 2 do 3 gramów dziennie do 30-40 gramów. Kiedyś stanowił zaledwie 1% do 2% kalorii w naszej diecie, a teraz stanowi od 15% do 20%. Ten ogromny wzrost spożycia LA prawdopodobnie przyczynia się do zwiększonego stresu oksydacyjnego w organizmie oraz wzrostu ryzyka praktycznie każdej przewlekłej choroby zwyrodnieniowej.

Źródłem pierwotnym LA są oleje z nasion i przetworzona żywność (zawierająca oleje z nasion). Konwencjonalnie hodowany kurczak i wieprzowina to inne popularne źródła omega-6, ponieważ są karmione zbożami bogatymi w LA. Jak wskazano w podtytule, wysokie spożycie LA może zwiększać zarówno ryzyko oparzeń słonecznych (czego należy unikać, ponieważ przyczynia się do rozwoju raka skóry), jak i ryzyko COVID-19.

Wyeliminowanie olejów z nasion z diety drastycznie zmniejszy ryzyko oparzeń słonecznych i raka skóry, ponieważ podatność na uszkodzenia spowodowane promieniowaniem UV jest kontrolowana przez poziom PUFA w diecie. PUFA kontrolują szybkość opalania się skóry i szybkość rozwoju raka skóry.

Jeśli chodzi o wpływ LA na COVID, warto wiedzieć, że kluczową toksyną powodującą objawy zespołu ostrej niewydolności oddechowej (ARDS), jest leukotoksyna, która jest wytwarzana z LA przez białe krwinki w celu zabijania patogenów. Zasadniczo białe krwinki przekształcają LA w leukotoksynę, co przyczynia się do zapalnego efektu domina, który opisuje Seheult.

Leukocyty inkubowane z LA przekształcają cały LA w leukotoksynę, więc ta konwersja jest główną częścią procesu chorobowego w ARDS. Wydaje się, że to właśnie zabija wielu pacjentów z COVID. Podsumowując, proste wyeliminowanie z diety (lub radykalne ograniczenie) spożycia olejów z nasion oraz kurczaka i wieprzowiny pochodzących z konwencjonalnych hodowli może znacznie przyczynić się do:

a) zmniejszenia ryzyka oparzeń słonecznych, dzięki czemu można bezproblemowo przebywać na słońcu, aby podnieść poziom witaminy D, zwiększyć poziom tlenku azotu i produkcję melatoniny w mitochondriach.

b) obniżenia ryzyka powikłań po COVID-19 poprzez ograniczenie konwersji LA do leukotoksyny.

Zoptymalizuj swoje zdrowie dzięki rozsądnej ekspozycji na słońce

Zasadniczo melatonina jest idealnym celem w walce z nowotworami i chorobami związanymi z mitochondriami, ponieważ jest syntetyzowana w mitochondriach, czyli dokładnie tam, gdzie występuje stres oksydacyjny. Poprzez przeprogramowanie wadliwego metabolizmu glukozy melatonina może zoptymalizować funkcję mitochondriów i zahamować wzrost nowotworu.

Pamiętaj, że przyjmowanie suplementów melatoniny nie przeniesie się na zwiększenie produkcji melatoniny w mitochondriach. Musi być ona wytwarzana w pobliżu mitochondriów, więc melatonina pochodząca z szyszynki lub suplementu nie przyniesie tych korzyści. Tak więc suplementacja doustna nie zastępuje produkcji melatoniny poprzez ekspozycję na światło słoneczne w ciągu dnia.

Jeśli zażywasz melatoninę w ciągu dnia, oszukujesz swoje ciało, by myślało, że jest noc, co może powodować problemy zdrowotne. O ile nam wiadomo, najlepszym sposobem na zwiększenie poziomu mitochondrialnej melatoniny jest optymalizacja ekspozycji na bliską podczerwień poprzez regularną ekspozycję na światło słoneczne.

ira vs uv

Jak widać na powyższym wykresie, w przeciwieństwie do produkcji witaminy D, istnieje znacznie szersze okno na ekspozycję na światło w bliskiej podczerwieni (NIR). Co ciekawe, spędzanie czasu na łonie natury to kolejny sposób na zwiększenie poziomu ekspozycji na bliską podczerwień, ponieważ większość zielonych roślin i drzew odbija promieniowanie podczerwone. Prawdopodobnie dlatego kąpiele leśne są tak zdrowe.

Dobrą wiadomością jest to, że nie trzeba eksponować gołej skóry, aby odnieść korzyści, tak jak w przypadku optymalizacji produkcji witaminy D. Promieniowanie bliskiej podczerwieni przenika nawet przez cienką odzież. Można więc zakryć się delikatną tkaniną, aby zapobiec poparzeniom słonecznym podczas przebywania na zewnątrz przez dłuższy czas, jednocześnie korzystając z korzyści oferowanych przez bliską podczerwień. (warto również pamiętać o wyeliminowaniu LA z diety, aby zmniejszyć ryzyko oparzeń słonecznych). Jednakże gola skóra wchłania więcej fotonów promieniowania podczerwonego niż skóra osłonięta.

Drugą stroną równania jest unikanie ekspozycji na jasne światło późno w nocy. Aby zoptymalizować uwalnianie melatoniny w szyszynce w nocy, należy unikać gadżetów emitujących niebieskie światło co najmniej kilka godzin przed snem. Można również użyć okularów blokujących kolor niebieski. Po położeniu się do łóżka warto upewnić się, że w sypialni panuje całkowita ciemność, ponieważ nawet niewielka ilość światła może zakłócać produkcję melatoniny.

Odpowiednia ekspozycja na słońce w ciągu dnia i utrzymywanie ciemności w nocy zapewni prawidłowe funkcjonowanie mitochondriów – w dzień i w nocy – dzięki melatoninie, która zmniejsza poziom szkodliwych ROS. Tak więc, jak sugeruje Seheult, spróbuj spędzać więcej czasu na świeżym powietrzu, zwłaszcza jeśli jesteś chory (bez względu na to, czy to COVID, czy inna infekcja dróg oddechowych) lub walczysz z chorobą przewlekłą.